wedstrijdreglement persoonlijke wedstrijden

                                          U T R E C H T S E P R O V I N C I A L E D A M B O N D

 

Wedstrijdreglement Persoonlijk Kampioenschap

 

Artikel 1: Definiëring

Het persoonlijk kampioenschap van de UPDB wordt jaarlijks georganiseerd in de maanden januari tot en met april. Het wordt verspeeld op de woensdagavonden in een centraal gelegen locatie in de provincie Utrecht.

 

artikel 1: Deelnamebevoegdheid

Een ieder die deelneemt aan het persoonlijk kampioenschap van de UPDB dient lid te zijn van een bij de UPDB aangesloten vereniging of is persoonlijk lid van de UPDB.

 

Artikel 2: Organisatie

De wedstrijdleider van de UPDB zorgt voor de organisatie van het kampioenschap, de zaalreservering, de arbitrage en de prijzen. Alle kosten komen ten laste van de UPDB. De deelnemers betalen inschrijfgeld.

Het bestuur van de UPDB kan een niet-bestuurslid vragen de organisatie op zich te nemen.

 

Artikel 3: Inschrijving van de deelnemers

De deelnemers kunnen zich inschrijven voor de Hoofdklasse, Eerste Klasse of Tweede Klasse. De wedstrijdleider kan bepalen dat iemand vanwege zijn rating in een hogere klasse ingeschreven dient te worden.

De inschrijving vindt plaats tussen 1 december en 1 januari voorafgaand aan het kampioenschap.

 

Artikel 4: Wedstrijdsysteem en aantal ronden

De hoofdklassespelers spelen in één groep. Er wordt gespeeld met het Zwitsers systeem. Bij een klein aantal deelnemers kan de wedstrijdleider besluiten er een rond toernooi van te maken waarbij iedereen een keer tegen elkaar speelt.

De Eerste en Tweede Klasse worden bij elkaar gevoegd tot één groep, tenzij het aantal deelnemers in beide klassen zo groot is, dat er in aparte klassen gespeeld kan worden. Ook hier wordt het Zwitsers systeem toegepast, tenzij speeltechnisch het Keizersysteem moet worden gebruikt. Dat wordt voorafgaand aan het toernooi per mail aan de deelnemers meegedeeld.

Het aantal ronden bedraagt 8 of 9. Dat hangt van het aantal deelnemers af en eventueel van roostertechnische zaken. Dit wordt bij de inschrijving meegedeeld. Ook worden bij de inschrijving de speeldata bekend gemaakt.

 

Artikel 5: Aanvang, speeltempo en afbreken

Het speeltempo bedraagt 45 minuten plus 1 minuut per zet. De wedstrijden beginnen om 19:30 uur. Partijen die om 23:45 uur nog niet uit zijn, worden afgebroken. Afgebroken partijen worden in onderling overleg, maar in ieder geval minstens een week vóór de volgende ronde uitgespeeld.

Een speler die niet binnen 45 minuten na aanvang van de wedstrijd aanwezig is, verliest de partij reglementair.

 

Artikel 6: ziekte

In het geval dat een speler ziek is, wordt de wedstrijd uitgesteld (zie ook artikel 8). Als een speler niet in staat is de competitie uit te spelen, dan vervallen zijn al gespeelde partijen. Als er minstens vier (van de acht) of vijf (van de negen) ronden gespeeld zijn, blijven de gespeelde partijen staan. In de resterende ronden wordt dan een dummy ingezet in de plaats van de uitgevallen speler.

 

Artikel 7: arbitrage

De wedstrijdleider zorgt ervoor dat bij elke speelronde een arbiter aanwezig is. Deze ziet toe op een ordelijk verloop van de wedstrijd, zorgt ervoor dat de klokken in werking gesteld worden om 19:30 uur, neemt de originele notatiebiljetten in en voert de uitslagen in op Toernooimanager.

 

Artikel 8: loting

Voor de eerste ronde wordt een vrije loting toegepast voor de paring van de spelers. Na elke ronde vindt zo snel mogelijk de loting plaats voor de volgende ronde. De loting wordt uitgevoerd met het programma Toernooimanager.

 

Artikel 9: Uitstellen of vooruitspelen

Wedstrijden mogen bij uitzondering en na toestemming van de wedstrijdleider vooruitgespeeld worden. Uitstellen van wedstrijden is alleen mogelijk als een van de spelers op de speelavond door overmacht verhinderd is. De wedstrijdleider stelt een nieuwe datum vast voor de wedstrijd in overleg met de spelers.

 

Artikel 10: uitstellen van een ronde

In geval dat de speelzaal onbereikbaar is vanwege weersomstandigheden of andere onvoorziene omstandigheden, besluit de wedstrijdleider de hele ronde uit te stellen. Hij stelt de deelnemers daarvan onverwijld per mail in kennis. Of de ronde later opnieuw vastgesteld wordt of in zijn geheel vervalt, hangt af van de omstandigheden.

 

Artikel 11: kampioenen

De eerstaankomende in elke klasse is kampioen van die klasse. In de Eerste en Tweede Klasse bepaalt respectievelijk het aantal wedstrijdpunten, het aantal weerstandspunten en het aantal SB-punten wie kampioen is. Eindigen twee of meer spelers op de eerste plaats en zijn er geen verschillen in weerstandspunten en SB-punten, dan eindigen de spelers ex-aequo op de eerste plaats als kampioen.

 

Als in de Hoofdklasse twee of meer deelnemers met een gelijk aantal wedstrijdpunten op de eerste plaats eindigen, volgt een barrage. Bij twee deelnemers bedraagt de barrage twee partijen. Bij drie of meer deelnemers bestaat de barrage uit een halve competitie waarbij elke speler eenmaal tegen elke andere speler uitkomt. Als na de barrage twee of meer spelers gelijk eindigen in wedstrijdpunten, beslist het aantal weerstandspunten uit de reguliere wedstrijd het kampioenschap. Zijn ook die gelijk, dan beslist het aantal SB-punten. Zijn ook die gelijk, dan eindigen de spelers ex-aequo op de eerste plaats als kampioen.

 

Artikel 12: protesten

In geval van onregelmatigheden beslist de wedstrijdleider. Als een of meer betrokken partijen het niet eens zijn met diens beslissing, kunnen zij in beroep gaan bij de beroepscommissie van de UPDB. De beroepscommissie bestaat uit een bestuurslid van de UPDB, niet zijnde de wedstrijdleider, en twee onafhankelijke leden van de UPDB. De uitspraak van de beroepscommissie is bindend.

 

Artikel 13: Slotartikel

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, treedt het KNDB-reglement in werking.

 

 

April 2020

Bestuur UPDB

Scroll naar boven