Verslag voorzittersoverleg 3 nov 2021

Verslag Voorzittersoverleg 3 november 2021 te Zeist

Aanwezig:
Namens bestuur UPDB: Harry Vredeveldt (voorzitter), Ben van der Linden (penningmeester), Cock van Wijk (coördinator teamwedstrijden), Paul de Heus (secretaris en notulist van deze avond)
Jeugdbeleid UPDB: Ester van Muijen
dcHilversum: Wim Vlooswijk, Jaap LangerakaH  dkfjnsdjfjn
DAWO: Leo van Raaij, Dick van der Velden
Ons Genoegen: Arne van Mourik
Austerlitz: Henk Zoonen
Zenderstad: Ed Kok
Het Groene Hart: Arie van der Knaap
Afwezig met kennisgeving: Wim Muijs (Gooi&Eemland, Bunschoten)
Afwezig zonder kennisgeving: ADG, DBS en Gooi&Eemland (Baarn)

1 Welkom!

Naar aanleiding van de coronapersconferentie van 2 november: Vanaf 6 november is het tonen van een QR-code én legitimatie verplicht bij elke wedstrijd, ook bij onderlinge wedstrijden. Mogelijk zal de KNDB met nog aanvullende regelingen komen.

 1. Hoe staan de clubs ervoor?
 • Het Groene Hart: Corona heeft geen leden gekost, al is Max Hanssens deze zomer overleden.
 • Austerlitz: drie leden opgezegd, mede door Corona. Bestuur is voltallig.
 • DAWO: Stabiel ledenaantal. Geen schooldamtoernooi i.v.m. Corona.
 • Zenderstad: Schooldamtoernooi kan (nog steeds) niet doorgaan, daardoor ook geen aanwas van jeugdleden. Weinig kader. Veel oude leden.
 • Ons Genoegen: Aantal actief spelende leden is klein. Aantal oude leden is overleden, daardoor minder vergrijzing.
 • dcHilversum: Vier leden kwijt, mede door Corona. Jeugd heeft ook stilgelegen, te weinig kader om jeugddammen aan de gang te houden.
 • LDV: Alle veertien leden zijn er bijna alle avonden.
 • UDG-Vriendenkring: Bestuur bestaat na 1 januari uit één persoon. Door overlijden Bes en opzeggen van twee oudere leden is twee viertallen praktisch niet meer vol te houden.

Ed Kok voegt hier aan toe dat er bij Zenderstad tijdens de Corona-lock down elke week een online clubavond is geweest die veel bezocht werd. Daardoor zijn er ook leden teruggekomen die de clubavond voorheen niet meer bezochten.

Met een online toernooi is Zenderstad vierde van Nederland geworden.

Ester van Muijen: begin januari lanceert de KNDB een app om het clubs gemakkelijker te maken online clubavonden te organiseren.

 1. Verloop bondscompetitie

Er zijn wedstrijden gespeeld met onvolledige teams. Dat is soms niet nodig als er uitgeweken wordt naar een inhaalweek. Maak daar gebruik van!

Ed Kok wil graag het hele programmaboekje op de site zien.

Bekerwedstrijden: toegezegd wordt dat de loting vrij zal zijn. Dus geen vrijstelling voor sterke teams voor een eventuele voorronde. Bij de bepaling welk team doorgaat bij vier remises zal alleen naar de stand in de provinciale competitie gekeken worden.

De viertallen i.p.v. achttallen zijn uit nood geboren. Men ziet nadelen ervan: één nederlaag heeft meer impact dan dat had bij een achttal. Ook is een achttal meer een team. En als je geen kanshebber bent voor een eerste plaats of een degradatieplaats, dan speel je eigenlijk nergens voor.

Voordeel is dat het een veel flexibeler systeem is.

 1. Aftreden penningmeester Ben van der Linden

Ben vindt dat het na tien jaar tijd wordt voor een andere penningmeester. Ook een reden is dat hij in 2022 twee keer geopereerd zal worden aan de schouder die hem langere tijd uit de running zal houden. Leo van Raaij is benaderd en overweegt om de functie van Ben over te nemen.

 1. Jeugdbeleid

Ester van Muijen geeft een overzicht van het jeugddammen bij drie verenigingen:
Zenderstad: Bert Habets heeft het allemaal goed voor elkaar en kan zonder ondersteuning.
Hilversum: door gebrek aan kader is jeugddammen in gevaar.
Utrecht (OG en UDG-V): veel leden hebben zich opgegeven om mee te doen. Ester is in LeidscheRijn aan het proberen scholen te interesseren voor het schooldammen. Tot nu toe succes bij één school.

Bunschoten: Bertus de Harder vertrekt en Wim Muijs en Lennart Bolks nemen het jeugddammen over.

Wat staat op stapel:

Zaterdag 12 maart provinciaal schooldamtoernooi, onderbouw in IJsselstein en bovenbouw in Baarn.

Najaarscup: eerste ronde was zondag 17 oktober, tweede op 14 november en derde op 12 december, steeds in Den Hommel.

Op de vraag om een financiële bijdrage ten behoeve van het jeugddammen, hebben twee clubs gereageerd met een geldbedrag. Het UPDB-bestuur zal de clubs binnenkort opnieuw vragen om een financiële bijdrage om het jeugdbeleid en de extra kosten voor de jeugd te kunnen dekken.

Jasmina Benhari (10) mag van de KNDB naar het WjK in Polen. Vanwege haar leeftijd gaat haar moeder mee. Hilversum geeft een geldelijke bijdrage, de UPDB ook, al is er enige discussie hoeveel.

 1. Landelijke ontwikkelingen

Het aantal KNDB-leden loopt sterk terug. Het KNDB-bestuur zet vooral in op het stimuleren van vrouwen/meisjes-dammen en op de jeugd. Er worden cursussen gegeven voor jeugdleiders. Er wordt een competitie voor scholen op regionaal en landelijk niveau opgezet.

KNDB-voorzitter Frans de Jonge komt graag op de Jaarvergadering (9 februari 2022) om de plannen te laten zien.

BTW: Denksporten zijn per 1 januari BTW-plichtig. Bij omzet < 20.000 euro vervalt de BTW-plicht. De clubs en de provinciale bonden zitten daar (bijna) allemaal onder. De KNDB niet, die heeft toegezegd dat tot 1 januari 2023 geen BTW geheven wordt op de KNDB-contributie.

OLA: De handmatige ledenadministratie verdwijnt, wijzigingen zullen voortaan online uitgevoerd worden.

Contributieafdracht: De KNDB gaat de contributie in de nabije toekomst rechtstreeks bij de clubs innen. Vereenvoudigt het werk van de provinciale penningmeesters.

 1. WVTTK

Ed Kok: wat is de toekomst van de UPDB? Van tientallen naar achttallen naar viertallen en nu zijn er desondanks nog maar een handjevol teams over. Wordt er gedacht aan bijvoorbeeld een fusie met een andere provinciale bond?

Een mooie discussie voor de Jaarvergadering…

Nu wordt er aangevoerd dat door een samengaan de afstanden veel groter zullen worden en dat gaat zeker leden kosten. Fusies kosten sowieso leden.

 1. Sluiting

Even na half elf sluit voorzitter Harry Vredeveldt de vergadering.

Scroll naar boven