Steun het UPDB-jeugdplan

Op 12 juni is er een bespreking geweest met de UPDB clubs over het jeugddammen. De aanleiding was dat het aantal jeugdleden de laatste jaren sterk is teruggelopen en dat de UPDB jeugd nationaal nauwelijks meedoet. De bespreking werd goed bezocht en wij zijn er positief uitgekomen. De uitnodiging voor de vergadering en de verslagen ervan, zijn naar jouw bestuur gestuurd.

Ben Provoost, lid van ADG, gaat aan de slag als regio coördinator; hij wordt begeleid door Zainal Palmans, één van de grondleggers van het zogeheten ‘Hoogeveens concept’ In Hoogeveen en bij andere noordelijke jeugdverenigingen zijn de afgelopen vijf jaar zeer bloeiende jeugdverenigingen van de grond gekomen. Dat concept, wat ook omarmd wordt door de KNDB Aanvalsplannen, zouden wij graag in de UPDB willen invoeren.

Het bestuur van de UPDB wil graag een begin maken met het jeugddammen in de stad Utrecht. Verder willen de damclubs Zenderstad en Hilversum aanhaken. Damclubs die les geven aan jeugddammers willen wij ook betrekken bij de initiatieven van DC Hilversum en Zenderstad. Damclub Baarn Soest heeft aangegeven zijn kennis te willen delen met andere clubs.

Wij willen deskundigen inschakelen om het jeugddammen een impuls te geven . Op voorspraak van de KNDB wil Zainal Palmans Ben Provoost opleiden en begeleiden. De deskundigheid van Palmans moeten wij inkopen en ook de kosten van Ben Provoost moeten vergoed worden. Wij als UPDB hebben voor een deel van de te verwachten kosten, gelden vrijgemaakt.

Als de structurele aanpak werkt, en daar geloven wij als UPDB bestuur in, zullen ook na het project van twee jaar, andere clubs profiteren van de opgedane kennis door onze UPDB clubs en kunnen zij delen in de ontwikkelde kennis en materialen. Ook het vervolg brengt kosten met zich mee!

Wij zijn van mening dat het plan professioneel wordt opgezet en uitgevoerd. Het geld dat hierin wordt gestoken, is wel besteed. Wij vragen daarom aan jou om lid te worden van de ‘Vrienden van de UPDB’ voor minimaal 25 euro. Met jouw bijdrage kunnen wij de toekomst van onze damclubs garanderen, want “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” .

Jouw bijdrage kun je storten op NL19RBRB0941505553 onder vermelding van Jeugdplan UPDB en wij zetten jouw naam op onze UPDB site onder ‘vrienden van de UPDB’. Je kunt er uiteraard ook voor kiezen je naam niet te laten vermelden op de site.

Wij willen je bij voorbaat al hartelijk danken voor je aandeel in onze toekomst.

Namens het bestuur,

Teus de Mik (coördinator Jeugdzaken)

Harry Vredeveldt (voorzitter).

Scroll naar boven