Nieuw boek

Wim van Mourik schrijft:

Drie jaar lang hebben we gewerkt aan een nieuw boek voor de damsport.  Arie nam het geïllustreerde deel damspelgeschiedenis voor zijn rekening tot en met pagina 34.

Het betreft de Romeinse tijd tot heden.

Uit mijn verzameling van bijna 3000 afbeeldingen van het damspel in de kunst, opgebouwd in ca 45 jaar volgden ruim 200 pagina’s iconografie (schilderijen, litho’s gravures, tekeningen)

Vanaf de eerste kunst in de 13 eeuw zie je een chronologisch beeld van 800 jaar damspel, dat de geschiedenisbeschrijving van Arie ondersteunt.

Internationaal stelde men vaak de vraag: “Wanneer komen jullie nu eens met een nieuw boek dat voor ons toegankelijk is?  Jullie publicaties in Nederlandse boeken en artikelen zijn voor ons niet te volgen.

We hebben nu een boek gemaakt volledig tweetalig: Engels- Nederlands. An iconography of draughts, subtitel: Het damspel in beeld.

Het is een kloek boek geworden: 1400 gram, formaat 29 x 21 x 2,3 cm, 260 pagina’s, gebonden, full-colour met 300 afbeeldingen.

Om naast de vele afbeeldingen ook iets te laten van de “materiele voortbrengselen” van het damspel zijn ere thematisch allerlei onderwerpen in gevoerd: gedateerde damborden vanaf 1696, miniatuur zilveren damborden, keramiek, damschijven, beeldjes, op schilderijen geïnspireerde voorwerpen, trekschuit damborden enz.

Wij hopen dat velen deze nieuwe visie en propaganda voor het damspel “tot zich willen nemen”   En wat ons betreft : ook uitdragen !

Voor wie het boek bij ons wil aanschaffen volgen hier de gegevens om het te bestellen:

  • Geef uw naam en adres door aan:  [email protected]
  • Maak 30,– + 3,25 verzendkosten = 33,25 euro over op rekeningnummer: NL76INGB0002044673 t.a.v. W.A. van Mourik en T.C.M. van Mourik-Stevens

Als u nog voor maandag 26 augustus het bedrag overmaakt wordt het boek in een cluster verzonden op donderdag 29 augustus

Met vriendelijke groet,

Wim van Mourik

Scroll naar boven