Missie

Historie

Dammen is een eeuwenoud spel, dat bij Nederland is gaan behoren en tot ons cultureel erfgoed kan worden gerekend. Bovendien is het een denksport, dat in Nederland op wereldniveau wordt beoefend. Bij de Nederlandse damclubs spelen bijna alle internationale toppers in de nationale competitie, mede hierdoor is de ontwikkeling van het damspel enorm toegenomen.

In de vorige eeuw was er (ook in Utrecht) in elk dorp en stad een (grote) damclub, die meedeed aan de provinciale en nationale competitie.
Die tijd is voorbij, mede omdat de samenleving is veranderd: het verenigingsleven is om allerlei redenen niet meer een bindmiddel. Bovendien staan er meer mogelijkheden om de vrije tijd te besteden tot ieders beschikking.

Waarom dammen?

Dammen is echter nog altijd een nuttig tijdverdrijf, dat bij de gezellige winteravonden thuis hoort. Al is het alleen maar om te leren hoe je met winst en verlies van een partij om kunt gaan. Heel populair zijn de landelijke schooldamtoernooien, waar de leerlingen zich thuis en op school op kunnen voorbereiden.

De missie van de Utrechtse Provinciale Dambond (UPDB) is nu om het damspel breed onder de aandacht te brengen van jong en oud. Wij vinden het beoefenen van deze mooie denksport om allerlei redenen belangrijk en worden hierbij ondersteund door de wetenschap.

Het beoefenen van denksporten werkt positief op het brein bij ouderen en jongeren. Professor Erik Scherder is regelmatig in het nieuws en vertelt dan over de meerwaarde van het beoefenen van denksporten voor verschillende doelgroepen. Hij staaft dit met wetenschappelijk onderzoek. In onze contacten met scholen waar damles wordt gegeven, komt regelmatig het onvermoede talent van kinderen aan de orde. Ook blijkt dat het doen aan denksport positief werkt op de schoolresultaten: kinderen leren zich beter concentreren, gaan beter rekenen enz..

Onze activiteiten

In clubverband kan de sport worden beoefend, maar ook op internet wordt er gespeeld. De in 1913 opgerichte UPDB richt zich de komende twee jaar op het breed onder de aandacht brengen van de damsport door op meer plaatsen evenementen te organiseren. Wij zoeken hiervoor de publiciteit en richten ons op jong en oud.

De mogelijkheid wordt geboden om deze ontmoetingen een duurzaam vervolg te geven: op de damverenigingen, of dammen op internet. Er zijn in de provincie Utrecht elf damclubs en we streven ernaar, dat elke club ook een jeugddamclub krijgt, waar gestructureerd damles wordt gegeven en in wedstrijden de krachten kunnen worden gemeten.

Wij verwachten met deze impulsen binnen twee jaar een perspectief te bieden voor een duurzame groei van de beoefening van deze mooie denksport.

Scroll naar boven