Een avondje vol verrassingen

Verslag Harry de Waard

De 2e ronde van het persoonlijk damkampioenschap van de UPDB stond bol van verrassingen. Vooral in de hoofdklasse vielen opmerkelijke uitslagen te noteren. Zo stuntte Evert van de Pol (weer) door Andrew Tjon A Ong het nakijken te geven en haalde Peter Frans Koops de volle buit binnen ten koste van Arne van Mourik. Hier drie koplopers met nog een 100% score. In de eerste klasse deden Gerard Benning en Arie Koster goede zaken door respectievelijk Jaap Langerak en Hans Loots aan hun zegekar te binden. Beiden staan nog op 100%.

Evert van de Pol boekte dus een opzienbarende partijzege ten koste van Andrew Tjon A Ong. De ADG-er kreeg al vroeg in de partij met een agressieve partijopzet te maken waardoor Andrew Tjon A Ong een “frisse” flankaanval kreeg. Maar door de voorpost een aantal keren te bestoken en vervolgens weg te ruilen kwam de stelling weer in evenwicht. De strijd kon weer opnieuw beginnen. Andrew stak hierin veel tijd.

Zoveel tijd dat hij bij de eindspelfase ernstig in tijdnood kwam en snelle beslissingen moest nemen. Nadat een remiseaanbod in deze hectische fase door Evert was afgeslagen koos de veelvuldig kampioen niet de sterkste verdediging en bezweek hij uiteindelijk door overmacht.

Peter-Frans Koops en Arne van Mourik maakten er een zenuwslopend duel van, waarbij de eerste zijn zenuwen het langst de baas bleef. Een verrassende nederlaag dus voor de Zeistenaar die in het PK ruim twintig partijen ongeslagen was. Direct vanuit de opening kwamen er wederzijdse hekstellingen en kerkhofschijven op het bord. Toen Arne een kettingstelling kon innemen hapte hij wat te snel toe, waarna de ketting alleen maar tegen hem bleek te werken. Maar in plaats van af te breken (met duidelijk positienadeel) ondernam hij een onverantwoorde winstpoging. Dat het geplande 39… 20-25!? vergiftigd bleek (40.27-21!! en dan pas 30-24!) zag Arne nog wel maar even later verloor hij toch een schijf. Dat bleek te veel van het goede: verdiende winst voor ‘PFK’!

Laura Timmerman boekte eveneens haar tweede overwinning ten koste van Toys Sheoratan. Al vroeg in de partij nam hij een halve hekstelling in, waardoor de witte opzet niet in flankspel over kon gaan. Deze werd later in de partij weer verbroken. Toch was er verder weinig aan de hand met de zwarte stelling. Het evenwicht in de partij werd pas verbroken nadat Laura al haar basisschijven had opgespeeld (met een soort superpiramide als gevolg). Enkele harakiri-zetten van Toys volgden. Laura speelde dit netjes uit en klom door deze partijzege op naar een gedeelde eerste plek.

Vanuit de opening ontstond in het duel tussen Bert Habets en Frits Stüger een wederzijdse flankaanval. Later slaagde Bert erin om een krachtig centrum te ontwikkelen en kwam er een flank-centrumaanval op het bord. Daardoor kreeg Frits te veel schijven op zijn de korte vleugel. Op een onbewaakt ogenblik zette Bert een bevrijdende drie-om-drie open voor Frits. De ADG-er verzuimde dit onder druk van de klok en moest niet veel later een schijf offeren. De rest was voor Bert een kwestie van techniek.

Harry de Waard won van Lucien Farzan maar vraag niet hoe. Een slechte opening met een miskleun op de 18e zet. Harry taxeerde de uitstoot als fout en meende schijfwinst te kunnen forceren. Maar zijn gedachtenkronkel had een lek en hij kwam vervolgens zwaar onder druk, zo niet verloren te staan! Lucien verslikte zich door in een stand waarin hij een (winnende?) dam had kunnen nemen zelf in een simpele dam te trappen. Een partij om snel te vergeten.

Remises

Vervolgens drie remises waarvan de puntendeling tussen Ton van der Ploeg en Dick van der Velden wel heel opmerkelijk tot stand kwam. Het werd een echt klassiekje waarbij de DAWO-man er snel voor koos Ton op zijn rechter vleugel op te sluiten en waarbij hij ook nog eens een dubieuze voorpost op het kerkhofveld innam. De oppositie was in het voordeel van Ton die op de 48e zet een schijf cadeau kreeg. Tot aan de 58e zet liep het voorspoedig maar ongeduld is een slechte zaak en Ton blunderde. Dick kon simpel naar dam slaan. In een vermoedelijk gewonnen stand werd vervolgens remise overeengekomen.

Kennedy Krishnadath en Cock van Wijk vochten een fraai flankspel duel uit. De Kockengenaar zette onder niet ideale omstandigheden een aanval met een zware rechtervleugel neer waarbij de spanningen steeds verder opliepen. Maar in het middenspel koos Cock eieren voor z’n geld en bevrijdde hij zich uit de klaverblad opsluiting waarna er een soort dynamisch evenwicht ontstond. Beiden loerden op zetjes, maar uiteindelijk dunde het materiaal uit met een licht voordelige remise voor Cock als eindresultaat. Had hij het beter kunnen doen? Jawel, door op de 26e zet met 8-13 te vervolgen. De druk op schijf 24 – hetzij 23-29 of 14-20 – was Kennedy vermoedelijk teveel geworden.

Jan van de Veen en Cor van Setten vochten een strak positionele partij uit waarbij het evenwicht tot aan de 36e zet nergens werd verbroken. Op dat moment koos de Jan voor een 3-om-3 ruil om zodoende kansen te creëren op de linkervleugel van de Cor. Hij bleef weliswaar druk op de vleugel zetten en houden, maar door de bekwame verdedigingskunsten van zijn tegenstander kwam er niet meer dan een puntendeling uit.

Eerste en Tweede klasse

Gerard Bennink en Jaap Langerak speelden tot aan het middenspel een niet-alledaagse partij. Beiden probeerden wel het initiatief te nemen, maar dat lukte niet echt. Op de 29e zet kon Jaap een lichte direct (winnende) doorbraakcombinatie nemen. Enkele zetten later een lokkertje van de speler van Het Groene Hart. Jaap tuinde er niet in, maar hij had de voortzetting best kunnen nemen omdat het geen lokzet was maar een blunder! Daarna liep de stelling vast voor de Hilversummer en kon hij een nul incasseren.

De eerste zetten in het duel tussen Arie Koster en Hans Loots werden in sneltreinvaart afgewerkt. Tot aan het middenspel hield alles gelijke tred. Toen liep de Woerdenaar in een eenvoudig hielslagje. Daarna gaf Arie zijn tegenstander geen kans meer op herstel. Kumar Bihari kreeg tegen Ruud de Koning een schijf in de schoot geworpen omdat de Loosdrechter zich uit de korte vleugelopsluiting wilde bevrijden. Dit kostte hem even later de partij.

Een partij met valkuilen was te zien bij Robert De Wolf en Cor Vonk. Beide kemphanen kennen elkaar door en door en vochten voor wat het waard was. Tot het middenspel hield alles gelijke tred maar daarna kwam Robert positioneel sterk opzetten en forceerde schijf- en even later partijwinst.

Hans Vermeij kreeg tegen George de Groot in de opening zo maar een schijfje cadeau en wist even later een 5-klapper te bewerkstelligen. Ben v.d. Linden en Piet van Dijk maakten er een echte klassieker van. Tussen de twee clubgenoten bleef alles gelijkwaardig tot aan het moment dat Ben een Ghestemdoorstoot plaatste. Een zetje bezegelde het lot maar op dat moment hing de stelling van Piet toch wel aan een zijden draadje. In het duel tussen Harry Vredeveldt en Dick de Boer probeerden beide spelers over de rechterflank aan te vallen. Er werden veel schijven geposteerd om de beslissende doorslag te kunnen geven. De Woudenberger had op langere termijn een wat sterker centrum, dat zich geleidelijk aan uitbetaalde. De stelling van Dick liep vast en Harry ontwikkelde zoveel dreiging, dat het wel mis moest gaan met zwart. Na het opspelen van de kroonschijf stond Dick al verloren, maar een twee-om-vier besliste de ongelijke strijd.

Ook in de partij tussen Hennie van Lambalgen en Hans Verhoeven was er lange tijd weinig tot niets aan de hand. Op de 49e zet ging de DAWO-speler echter positioneel in de fout waarna zijn Hans kon doorbreken. Daarna was het een kleine moeite om de volle buit binnen te halen. René Runhaar wist twee punten bij te schrijven ten koste van André Heiwegen. De debutant speelde prima maar vergiste zich na een uitruil op zijn korte vleugel. Dit kostte hem een schijf en even later de partij.

Al snel besloot Saan Bouw in zijn partij tegen Bert Roest over te gaan tot een Roozenburger. Zijn 11e zet was echter een onhandige waardoor zijn lange vleugel lam kwam liggen. Bert posteerde ook nog eens een schijf op het centrum die (achteraf) ijzersterk bleef. Schijfwinst kwam voor hem steeds meer in beeld. Dit proces versnelde omdat de Woudenberger een paar zetten later om ook nog eens naar het kerkhofveld ging. Dit werd inderdaad zijn…..!

George de Groot kon op zijn 10e zet al een schijfje inleveren. Eigenlijk was het tegen Wim de Jong toen dus al een gelopen koers. Maar nadat de LDV-er in het middenspel ook nog eens een verkeerde ruil toepaste kon Wim via een twee om twee naar dam combineren. Einde verhaal!

In de partij van Sjef Valk probeerde tegenstander Andreas Ongers het centrum te bezetten. Gaandeweg de partij ruilde hij handig de lange vleugel weg maar wel teveel naar achteren. Daardoor kon de webmaster van de UPDB een centrum ontwikkelen dat wat terreinvoordeel opleverde, maar niet meer dan dat. Er was nog van alles mogelijk. Maar een verkeerde tussenloop werd Andreas fataal: een twee om drie naar dam was direct dodelijk! Voorts vielen in deze poule ook nog remisepartijen te noteren. Jazeker…. twee! Niet veel dus.

Arie van Nieuwkerk en Henny Pikker vochten een partij uit over het centrum. Lange tijd hielden beide clubgenoten, die elkaar al jaren kennen, gelijke tred. Henny meende een betere stelling te hebben, maar taxeerde deze toch niet genoeg voor de winst. Een remisevoorstel werd gretig geaccepteerd. Maar wellicht dat Henny op dat moment beter stond en te vroeg zijn klok tot stilstand had gebracht. Doorspelen was zeker de moeite waard geweest.

Last but nog least was de remisepartij tussen Jeffrey Verwoerd en Leo van Raay. Er ontstond een rustige, gelijk opgaande strijd, waar nergens het evenwicht werd verbroken.

HOOFDKLASSE
Pl  NaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Evert van de Pol 1106  H2200448
2  Peter Frans Koops 1137  H2200436
3  Laura TimmermanCMFF 1178  H2200424
4  Cor van Setten 1028  H2110345
5  Jan van de Veen 1163  H2110345
6  Toys Sheoratan 1076  H2101264
7  Arne van MourikCMF 1268  H2101252
8  Harry de WaardMF 1196  H2101240
9  Andrew Tjon A OngMF 1265  H2101240
10  Bert Habets 1169  H2101220
11  Ton van der Ploeg 965  H2011151
12  Cock van Wijk 1247  H2011141
13  Kennedy Krishnadath 937  H2011141
14  Dick van der Velden 1016  H2011131
15  Frits Stuger 990  H2002060
16  Lucien Farzan 1141  H2002040
EERSTE KLASSE
Pl  NaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Gerard Benning 1021  1e2200436
2  Arie Koster 974  1e2200424
3  Jeffrey Verwoerd 861  1e2110357
4  Hans Vermeij 757  1e2110345
5  Ben van der Linden 941  1e2110345
6  Harry Vredeveldt 771  1e2110334
7  Kumar Bihari 976  1e2110333
8  Leo van Raay 853  1e2110333
9  René Runhaar 825  1e2110323
10  Bert Roest 1013  1e2110323
11  Hans Verhoeven 881  1e2110323
12  Arie van Nieuwkerk 872  1e2020255
13  Hans Loots 846  1e2101240
14  Wim de Jong 830  1e2101240
15  Henny Pikker 739  1e2020233
16  Sjef Valk Jr. 893  1e2101230
17  Saan Bouw 869  1e2011163
18  Dick de Boer 948  1e2011163
19  Cor Vonk 839  1e2011152
20  Jaap Langerak 881  1e2011151
21  Hennie van Lambalgen 778  1e2011141
TWEEDE KLASSE
Pl  NaamRatingCat.WeWiReVePuWpSB
1  Robert De Wolf 750  2e2110345
2  André Heiwegen  2e2011163
3  Piet van Dijk 719  2e2011141
4  Anton van Ginkel 662  2e2011141
5  Ruud de Koning 697  2e2002060
6  Andreas Ongers 456  2e2002060
7  George de Groot 421  2e2002040
Scroll naar boven