Boboli, Bunschoten

This content has been archived. It may no longer be relevant

Opgericht 8 januari 1971
Clubavond: vrijdag vanaf 19.45 uur
De jeugd vanaf 5 jaar kan terecht om 18.30 uur

Denksportcentrum En Passant
Bikkersweg 90
3752 WV Bunschoten-Spakenburg
Telefoonnummer: 033-2994757
Website: denksportcentrumenpassant.nl

Voorzitter
Wim Muijs
Kiekendief 10
3752 SM Bunschoten
Telefoonnummer: 033-2980274
E-mail: [email protected]

Secretaris
Anne Wouda
Europaplein 427, 3526 WJ Utrecht
E-mail: [email protected]

Penningmeester
Drs. Lammert Korlaar
E-mail: [email protected]

Wedstrijdleider Intern:
Gerhard de Graaf
E-mail: [email protected]

Jeugdleider
Lennart Bolks
E-mail: [email protected]

Website
damclubbunschoten.nl


Algemene Informatie Vereniging Promotie Damsport Bunschoten (VPDB)

Naamgeving

De vereniging draagt de naam: Vereniging Promotie Damsport Bunschoten. Zij is opgericht 23 augustus 2006.
De vereniging is een voortzetting van damvereniging Bunschoten welke is opgericht 8 januari 1971.
De vereniging is ingeschreven onder nummer 32117567 bij de Kamer van Koophandel Gooi- en Eemland.
Binnen de damwereld zal de naam Damvereniging Bunschoten vooralsnog worden gehandhaafd.
De interne competitie is verbonden met de sponsornaam EDEL Collecties Interne Competitie.
De externe competities in de UPDB en de KNDB zijn verbonden aan de sponsornaam BOBOLI Bunschoten.
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus t/m 31 juli.

Doelstelling

De vereniging stelt zich ten doel de beoefening, ontwikkeling en verbreiding van het damspel. Zij tracht dit doel te bereiken door het houden van wedstrijden en zoveel mogelijk mede te werken aan alles wat de kennis en verbreiding van het damspel kan bevorderen, alsmede d.m.v. andere geoorloofde middelen, alsmede het organiseren van internationale damtoernooien en promotie van de damsport in het algemeen en specifiek in de gemeente Bunschoten-Spakenburg.

Visie

We willen een damvereniging zijn waar iedereen met plezier een avondje komt spelen en waar we tegelijkertijd ook prestatiegericht bezig zijn. We richten ons op dorpsgenoten maar ook leden vanuit de regio zijn van harte welkom.

Scroll naar boven