Provinciale Training UPDB Seizoen 2017-2018


Ook dit seizoen start de UPDB wederom met de Provinciale Trainingen. Deze training wordt gegeven door Andrew Tjon A Ong en is bedoeld voor de jeugd- en seniorspelers met een rating tot 1100.
Kosten van de training net als vorig jaar 75 euro pr persoon. Rekeningnummer van de penningmeester UPDB is NL19 RBRB 0941 5055 53 onder vermelding van Trainingen Andrew.

Opgave voor trainingen van Andrew kan bij:

Ton van der Ploeg;   ton.ploeg@planet.nl
Andrew Tjon A Ong;  tjonaong@gmail.comPrint dit bericht voor op het prikbord van uw club.