Gelderland - Utrecht


Tot circa 1987 vond er jaarlijks in Ouwehands Dierenpark in Rhenen een damontmoeting plaats tussen de provinciale bonden GDB en UPDB onder de naam ‘massakamp Gelderland-Utrecht’. De laatste ontmoetingen waren vijftig tegen vijftig maar als ik me goed herinner waren het er ook wel eens meer. Er kwam een einde aan deze reeks omdat de toenmalige directie van het dierenpark geen medewerking meer wilde verlenen.

Persoonlijk vond ik deze ontmoeting altijd een sportief succes en daarom heb ik het initiatief genomen te pogen deze wedstrijd weer in het leven te roepen. Zowel het GDB- als het UPDB-bestuur steunen deze actie. Pogingen om het damspektakel weer in Ouwehands Dierenpark te houden strandden. De dammers waren welkom maar de kosten waren dermate hoog dat dit niet haalbaar was. We vonden echter dat dat geen beletsel mocht zijn om het initiatief door te zetten.

Het plan is nu om de wedstrijd te houden in het clublokaal van WSDV in Wageningen. Aangezien deze lokaliteit niet berekend is op honderd spelers, hebben we gekozen voor dertig tegen dertig.

Als datum is 23 september 2017 gekozen, de vrije zaterdag tussen de eerste en tweede competitieronde van de KNDB. Het aanvangstijdstip is op 12 uur gesteld. Het speeltempo is gelijk aan dat van de nationale competitie: 80+1. Spelers kunnen zich nu reeds aanmelden. Wacht daarmee niet te lang, want vol is vol! Voor alle duidelijkheid; iedereen kan inschrijven, senioren, jeugd, mannen, vrouwen, van elk niveau.

De Utrechtse spelers kunnen zich aanmelden bij: Paul de Heus telefoon 06-23447974, e-mail: pdheus@gmail.com Laten we deze oude traditie weer nieuw leven inblazen!

Namens de besturen van beide provinciale bonden,

Johan Haijtink