Persoonijk kampioenschap UPDB - Slotronde 9

Harry de Waard en Cor van Setten behouden voorsprong,
René Runhaar ongenaakbaar in tweede klasse


Foto's Harry de Waard

UTRECHT - Het provinciaal kampioenschap zit er weer op. In de hoofdklasse mag Harry de Waard zich een jaar lang kampioen van de provincie Utrecht noemen. In de eerste klasse won Cor van Setten het toernooi. Een uitstekende prestatie want Cor won liefst zeven keer! Dat kon René Runhaar in de tweede klasse nog beter. Robert De Wolf kon René al niet meer inhalen maar wilde proberen om René nog puntverlies te laten lijden. Helaas was Robert niet geheel fit in Den Hommel gearriveerd en won René snel.

De spanning was om te snijden afgelopen woensdag. Aan het begin waren er nog wel wat grappen over en weer maar naarmate de klok richting 21.00 uur ging, werd het stiller en stiller. Harry de Waard was bij een overwinning kampioen, maar was bij ieder ander resultaat afhankelijk van de partij tussen Erik Maijenburg en Arne van Mourik. Arne had nog kans bij een misstap en keek zenuwachtig naar rechts, in afwachting of zijn clubgenoot Wouter van Beek kansen zou krijgen tegen Harry. Maar… bij verlies van Harry en remise van Arne konden ook Leo van der Laan of Laura Timmerman nog langszij komen voor een heuse barrage. Er moest dan wel een winnaar komen in het onderlinge duel.

Echter, Harry de Waard gaf geen krimp tegen Wouter van Beek. Wouter werd van voren nog aangesproken door zijn clubgenoten Arne en Cock: “Het is de laatste ronde Wouter, dus de laatste kans om er nog wat aan te doen”. ‘Er’ dat was natuurlijk Harry, die fier bovenaan stond. Deze opende met wit met zijn lievelingsopening, wat heet, de openingszet waaraan hij verslaafd is: 33-29. Met zwart koerste Wouter naar een stand waarin wit een goed ontwikkelde centrum had op 28, en hij zelf met zwart kon omsingelen, met een schijf op 24 en t.z.t. op 22. De Waard ruilde zich in eerste instantie uit de omklemming om daarna in het middenspel toch weer in een soortgelijke situatie te belanden. Hij besteedde veel tijd aan een zorgvuldige opbouw, en Van Beek bereikte voorlopig niet meer dan een onderhuidse spanning. Op de 30e zet, met 20-25 raakte zwart zijn greep op het witte centrum wat kwijt, hier was een switch naar gesloten klassiek gunstiger geweest. Maar ja, Wouter wilde winnen (mooie zin!). In de nieuwe opbouw kwam wit sterk op het centrum en klopte de omsingeling van zwart niet helemaal – het spelbeeld bleef namelijk gehandhaafd, in een heel spannend laat middenspel. Wit kon gunstig een dam forceren met wederzijdse doorbraak, en zwart had niet beter dan een remiseaanbod. Harry aanvaardde dat en kon meteen de felicitaties in ontvangst met het behaalde kampioenschap want…

Arne van Mourik had zijn kans gemist tegen Erik Maijenburg. Erik Maijenburg sprak het voorafgaande aan de slotronde al uit: "We zullen zien of Arne van Mourik door de Woerdense muur heen kan komen." Een paar uur later kreeg Arne inderdaad één kans om dit te doen, maar hij zag het niet. Eerst hadden de toeschouwers een leuke principiële strijd gezien, waarin beide spelers hun beide vleugels zonder al te veel problemen tot ontwikkeling brachten. Arne kreeg langzamerhand wat terreinvoordeel, maar daar tegenover stond (inderdaad) een betonnen verdediging van Erik. Totdat dus dat (overigens totaal onnodige) offer kwam (39.33-28). In de veronderstelling dat de beste kansen voor zwart zouden liggen in het bezetten van veld 29 stuurde Arne zijn schijf 10 richting het centrum. Maar juist met de formatie van een hekstelling (10-15!) en een zet met schijf 8 had hij op winst gestaan. De hangende schijf 40 zou wit hebben verplicht de broodnodige basisschijf 47 aan te spreken, waarna Erik zijn stelling rijp was geweest voor de sloop. Na de fouten kabbelde de partij naar remise.

Door de remise van Harry zat er voor Leo van der Laan of Laura Timmerman niet meer in dan strijden voor het podium. Leo was achteraf blij met de remise en titel van Harry want anders was het wel heel erg zuur geweest dat hij in tijdnood zo de kluts kwijt raakte en van grote kans op winst zelfs nog verloor. Vanuit de opening speelden beiden geheel klassiek waarna Leo halverwege vat kreeg op de stelling. Leo kon voordeel opbouwen en zelfs uitbouwen naar een op het oog gewonnen stand. In hevige tijdnood wist Leo echter de juiste zetten niet te vinden en veranderde de stelling in een ravage en een nederlaag.

Door deze winstpartij kwam Laura nog op het podium terecht omdat Andrew Tjon a Ong niet verder kwam dan remise tegen Peter Frans Koops. Andrew stuurde vanuit de opening aan op een hekstelling en nam die ook in maar Peter Frans slaagde erin om zich via een kerkhofruil uit de hekstelling te ruilen. Andrew dacht de kerkhofschijf nog serieus te kunnen bedreigen maar na een foutief tempo zat er niet meer dan remise in.

In de middenmoot werd ook in de slotronde fel gestreden. Bryan Brank deed zichzelf veel te kort tegen Toys Sheoratan. Bryan en Toys speelden een mooie flankspelpartij en gingen er vol voor. De partij is inmiddels op toernooibase te volgen en daar geeft Bryan inmiddels aan hoe het wel had gemoeten want hij kwam in een gewonnen stelling terecht. Eenmaal in het eindspel zag Bryan het niet meer zitten en liet hij de partij remise lopen.

Vanuit de 32-28 19-23xx23 opening zette Cock van Wijk vanaf de 12e zet een aanval in op het zwarte centrum en belemmerde daarmee de ontwikkeling van de linkervleugel van Ruud Klaarenbeek. Via neutraliserende ruilen kon Ruud de druk op het centrum verlichten en langzaam maar zeker naar gesloten klassiek toewerken. Dat was gevaarlijk voor Cock en hij besloot via 42.28-22xx2 een aanval op de korte vleugel in te zetten van Ruud. In de tijdnoodfase kon Ruud de gevaren via vele terugruiltjes bezweren, al had hij geluk dat de plakker naar dam van Cock net ná de tijdnoodfase was. Daardoor kon hij rustig bekijken hoe hij remise kon maken. Na damafname resteerde een twee-om-twee die net niet te winnen was. Opnieuw pech dus voor Cock, illustratief voor zijn optreden in de hele UPDB-finale.

Frits Stüger en Evert van de Pol sloegen de opening zo ongeveer over en belandden al snel in de tweede helft van de partij. Daarbij sloot Frits tijdelijk de rechtervleugel van zijn clubgenoot op en schoof zijn troepen teveel naar de rechtervleugel van zijn tegenstander. Daardoor kreeg Evert een mooie centrumstand. Vervolgens maakte Frits nog enkele opbouwfouten en investeerde hij noodgedwongen veel tijd om zijn stelling nog staande te houden. Schijfverlies kon hij echter niet meer ontlopen, waarna het voor Evert een kwestie van uitspelen was.

Kennedy Krishnadath zocht in de opening de rand op, zoals hij dat in het verleden wel vaker deed. Jelmer Martens probeerde daarvan te profiteren, maar bereikte weinig. In het late middenspel leek Jelmer wat terreinvoordeel te krijgen, maar dat was slechts schijn. Na een onvoorzichtige zet kreeg Kennedy plotseling een doorbraak en kansen in het eindspel. Het zag er nog spannend uit, maar volgens de computer was het allemaal remise en Jelmer haalde zonder problemen een punt binnen.

De wedstrijd tussen Ton van der Ploeg en Willem Bor is geëindigd in een reglementaire overwinning voor Ton.

Eerste klasse

De eerste klasse heeft een nieuwe kampioen! Cor van Setten wist zijn laatste partij in winst om te zetten. Dat was ook broodnodig want concurrent Lucien Farzan had zijn partij vooruit gespeeld en gewonnen. Cor probeerde met aanvalsklassiek de witte stelling onder druk te zetten maar Arie van Nieuwkerk verdedigde uitstekend. Dat deed hij tot de 44e zet. Toen speelde Arie 42-38 waar 31-27 toch echt de aangewezen zet was. Na de krachtzet 18-22 was de stelling van Arie verloren maar Cor maakte nog een fout op de 58e zet. Arie kon remise maken maar miste deze kans waarna het kampioenschap binnen was voor Cor.

Debutant Lucien Farzan kan terugkijken op een uitstekend toernooi en een tweede plaats. Dick de Boer werd op maandagavond in een “sneldampartij” overklast. Lucien kreeg een aanval en Dick kreeg te kampen met randschijven en een achtergebleven schijf op veld 6. Op de 45e zet werd de strijd snel beslist. 17-22 had wellicht nog remisekansen gegeven maar de blunder 15-20 versnelde het lot van Dick.

Bert Roest maakte het podium compleet. Jan Ongelosono trok met wit meteen vanaf het begin af aan ten aanval. Daardoor gaf hij Bert Roest de kans het witte centrum aan beide flanken te omsluiten. Nét niet helemaal insluiten, want met een Houdini-act wist Jan wat ruimte op zijn korte vleugel te krijgen. Daarna lukte het hem ook nog in het gevorderde middenspel zijn lange vleugel vrij te krijgen en toen moest Bert oppassen, dat het niet mis zou gaan. Bert bracht daarna wel het beste in het eindspel naar voren, maar Jan kon toch de remise veilig stellen.

Voor Gerard Benning was het een opluchting om af te kunnen sluiten met een overwinning. Na een vliegende start (7 uit 4) zakte de Woerdense eindspelkenner in maar kon in de laatste ronde toch een plusscore veiligstellen. Hennie van Lambalgen, die de competitie ook goed begon, liep nu in een simpel dammetje wat hem snel tot overgave dwong.

De kampioen van 2016 speelde een anoniem toernooi. Ook nu kon Arie Koster weinig bereiken tegen Chris Schippers, die ook nu zorgvuldig opererend een goed toernooi afsloot. Vanuit de opening ging Chris met half-open klassiek voor zijn eigen kansen, maar zag Arie halverwege de stelling overnemen. Op tijd begreep Chris dat goed verdedigen noodzakelijk was en deed dit dan ook met remise tot gevolg.

Adri Timp kwam wat later op gang en kreeg goede kansen tegen Kumar Bihari die naarmate het toernooi vorderde te kort kwam om bovenin mee te strijden. Klassiek werd het snel en Kumar kreeg last van een overbezette lange vleugel. Een dam leek uitkomst te bieden maar deze werd gelijk afgenomen waarna de lange vleugel met een blokje opgesloten kon worden. Vanaf dat moment speelde Adri virtueel met een schijf meer en dat werd realiteit omdat Kumar moest offeren om spel te behouden. Het reeds geboekte terreinwinst bracht Kumar echter redding en hij kon zich uiteindelijk nog naar een puntendeling toespelen.

Saan Bouw speelde een leuke partij tegen Eric Dubelaar. Saan verkreeg zondermeer de beste kansen in een aanvalspartij. Eric blijkt ook dit toernooi moeilijk te verslaan en kon de aanval afslaan met een vlucht in een nadelig, maar remise-eindspel.

Remisekoning in dit toernooi is Cor Vonk. Ook nu kon hij weer een ‘paaltje’ aantekenen en moest clubgenoot Ben van der Linden in remise berusten. In klassiek leek Cor zelfs makkelijker te staan maar moest een ongewenst tempo maken waardoor hij beroofd werd van het tientje uit de hoek. Daarna kon Ben niet echt een kansrijk plan vinden en besloten beiden het elkaar niet al te moeilijk meer te maken.

In de partij Hans Loots tegen Hans Vermeij leek weinig te gebeuren. Dit bleek echter schijn te zijn. De Woerdenaar Loots bouwde langzaam maar zeker positioneel zijn stelling goed op. De goede keuze was moeilijk. Een sterk centrum of toch een omsingeling. Flits gaf aan dat deze stelling gelijkwaardig was. Toch kreeg Hans Vermeij naar gelang er meer zetten waren gespeeld moeilijker spel. Veel combinaties waren er voor de witspeler. Op de 41e zet was een van deze combinaties beslissend en mocht Hans Vermeij zijn schijven snel opbergen, aldus Loots.

Henny Pikker
wist in de slotronde verrassend te winnen van Jaap Langerak. Het werd een klassieke partij waarin Jaap rond de 40e zet moest oppassen niet vast te lopen. Henny dacht goed te staan en dat was ook zeker zo maar hij liep wel in de variant waarin de op winst spelende Jaap zo op hoopte. Met een slagje naar 10 (slaan naar 8 was vrijwel direct remise) dacht Henny het punt wel veilig te hebben maar Jaap had berekend dat hij dan naar 50 kon gaan en 2 schijven winst kon ophalen. Maar ja…dan moet je dat ook doen! Jaap speelde echter het onbegrijpelijke 17-22 en werd na enkele goede zetten van Henny met een nederlaag huiswaarts gestuurd.

In de vooruit gespeelde partij tussen Leo van Raay en Hans Verhoeven leek met name Leo op een snel punt uit te zijn. Door te ruilen ging er veel materiaal af. Hans kreeg echter wel voordeel in klassiek maar wist hier halverwege niet op juiste wijze mee om te gaan. Nadat de lange vleugel, die wat onhandig opgesteld was, toch tot ontplooiing mocht komen had Leo het ergste gehad. Nadat Hans niet veel later met een plakker snel remise dacht te bewerkstelligen kon Leo met een offer de strijd onverwacht in zijn voordeel beslissen.

Met grote uitzondering speelden Wim de Jong en Harry Vredeveldt hun partij later. Normaliter zeker niet toegestaan maar trieste omstandigheden maakte deze keuze, mede gezien het ontbreken van grote belangen van beide heren in de tussenstand, mogelijk! Harry kreeg vanuit de opening voordeel maar liet het wederom lopen. Wim slaagde er in om terug in de wedstrijd te komen en na gestuntel van Harry wist Wim de partij nog in winst om te zetten.

De wedstrijd tussen Sjef Valk jr. en Nico Verhoeven kon geen doorgang vinden en is daarom gewonnen door Sjef Valk jr. De partij tussen Ad Vreeswijk en René Nurmohamed is na onderling overleg in remise geëindigd.

Tweede klasse

Zoals eerder vermeld, René Runhaar stak met kop en schouders boven de rest uit en won met een ongekende 100% procent score het toernooi, naar mijn weten nog niet eerder voorgekomen! De partij tegen Robert De Wolf duurde door fysieke ongemakken bij Robert slechts 24 zetten. Toen maakte een 1 om 2 al direct een einde aan de partij. Zonde want er was nog niets aan de hand voor Robert.

Anton van Ginkel
pakte de derde plaats af van Ruud de Koning door te winnen van Adriaan Noorman. Er was lang niets aan de hand maar in laat klassiek kreeg Anton de overhand. Adriaan kwam er niet meer uit en kon op de 46e zet opgeven.

Andreas Ongers pakte verrassend een punt van Ruud de Koning af. In een klassieke partij had Andreas nogal last van een dubieuze opstelling op zijn korte vleugel maar Ruud wist niet te profiteren.

De partij tussen Piet van Dijk en Frits Frijlink eindigde in een onderlinge remise, Ad Beuk won reglementair van Henk Krops.


Uitslagen en standen

HOOFDKLASSE 
 zo 23-04-2017   Peter Frans Koops (1129)  -  Andrew Tjon A Ong (1270)  1 - 1
 wo 26-04-2017   Harry de Waard (1190)  -  Wouter van Beek (1246)  1 - 1 Partij
 Erik Maijenburg (1175)  -  Arne van Mourik (1241)  1 - 1 Partij
 Leo van der Laan (1128)  -  Laura Timmerman (1135)  0 - 2 Partij
 Cock van Wijk (1260)  -  Ruud Klaarenbeek (1082)  1 - 1 Partij
 Frits Stuger (933)  -  Evert van de Pol (1085)  0 - 2 Partij
 Bryan Brank (1050)  -  Toys Sheoratan (1103)  1 - 1 Partij
 Kennedy Krishnadath (956)  -  Jelmer Martens (1140)  1 - 1 Partij
 Ton van der Ploeg (1003)  -  Willem Bor (1019)  2 - 0

STAND
Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1   Harry de Waard  MF  1190   H   9 4 5 0 13 88 126
2   Arne van Mourik   1241   H   9 3 6 0 12 92 118
3   Laura Timmerman   1135   H   9 5 2 2 12 84 99
4   Andrew Tjon A Ong  MF  1270   H   9 3 5 1 11 84 88
5   Leo van der Laan   1128   H   9 2 6 1 10 93 98
6   Cock van Wijk   1260   H   9 2 6 1 10 89 101
7   Wouter van Beek   1246   H   9 3 4 2 10 88 89
8   Erik Maijenburg   1175   H   9 2 6 1 10 80 88
9   Peter Frans Koops   1129   H   9 3 4 2 10 77 77
10   Evert van de Pol   1085   H   9 3 3 3 9 72 62
11   Ruud Klaarenbeek   1082   H   9 2 5 2 9 69 61
12   Kennedy Krishnadath   956   H   9 2 4 3 8 79 62
13   Bryan Brank   1050   H   9 1 6 2 8 79 59
14   Toys Sheoratan   1103   H   9 3 2 4 8 79 58
15   Frits Stuger   933   H   9 2 3 4 7 84 54
16   Jelmer Martens   1140   H   9 1 5 3 7 69 49
17   Ton van der Ploeg   1003   H   9 1 4 4 6 72 41
18   Willem Bor   1019   H   9 0 2 7 2 80 16EERSTE KLASSE  
 wo 19-04-2017   Leo van Raay (840)  -  Hans Verhoeven (860)  2 - 0 Partij
 za 22-04-2017   Sjef Valk Jr. (907)  -  Nico Verhoeven (928)  2 - 0
 Ad Vreeswijk (805)  -  René Nurmohamed (650)  1 - 1
 ma 24-04-2017   Lucien Farzan   -  Dick de Boer (928)  2 - 0 Partij
 wo 26-04-2017   Arie van Nieuwkerk (876)  -  Cor van Setten (996)  0 - 2 Partij
 Jan Ongolesono   -  Bert Roest (982)  1 - 1 Partij
 Adri Timp (956)  -  Kumar Bihari (963)  1 - 1 Partij
 Eric Dubelaar (867)  -  Saan Bouw (862)  1 - 1 Partij
 Gerard Benning (1006)  -  Hennie van Lambalgen (753)  2 - 0 Partij
 Chris Schippers (784)  -  Arie Koster (1011)  0 - 2 Partij
 Ben van der Linden (965)  -  Cor Vonk (796)  1 - 1 Partij
 Hans Loots (875)  -  Hans Vermeij (752)  2 - 0 Partij
 Henny Pikker (620)  -  Jaap Langerak (892)  2 - 0 Partij
 Harry Vredeveldt (812)  -  Wim de Jong (851)  0 - 2

STAND
Pl Naam Rating Cat. We Wi Re Ve Pu Wp SB
1   Cor van Setten   996   1e   9 7 1 1 15 97 157
2   Lucien Farzan    1e   9 6 2 1 14 97 152
3   Bert Roest   982   1e   9 5 2 2 12 90 100
4   Jan Ongolesono    1e   9 4 4 1 12 83 104
5   Kumar Bihari   963   1e   9 4 3 2 11 92 105
6   Dick de Boer   928   1e   9 4 3 2 11 90 94
7   Arie van Nieuwkerk   876   1e   9 3 4 2 10 91 93
8   Gerard Benning   1006   1e   9 4 2 3 10 91 81
9   Arie Koster   1011   1e   9 3 4 2 10 87 88
10   Eric Dubelaar   867   1e   9 2 6 1 10 78 84
11   Adri Timp   956   1e   9 2 6 1 10 77 85
12   Sjef Valk Jr.   907   1e   9 3 4 2 10 77 74
13   Saan Bouw   862   1e   9 4 2 3 10 75 68
14   Leo van Raay   840   1e   9 3 4 2 10 71 67
15   Ben van der Linden   965   1e   9 3 3 3 9 92 88
16   Cor Vonk   796   1e   9 1 7 1 9 84 77
17   Chris Schippers   784   1e   9 2 4 3 8 80 61
18   Nico Verhoeven   928   1e   9 3 2 4 8 78 59
19   Hans Loots   875   1e   9 2 4 3 8 75 59
20   Henny Pikker   620   1e   9 3 2 4 8 71 52
21   Hennie van Lambalgen   753   1e   9 1 5 3 7 90 65
22   Hans Verhoeven   860   1e   9 2 3 4 7 84 60
23   Wim de Jong   851   1e   9 2 3 4 7 69 42
24   Jaap Langerak   892   1e   9 1 4 4 6 73 38
25   Hans Vermeij   752   1e   9 2 2 5 6 71 33
26   René Nurmohamed   650   1e   9 1 4 4 6 67 38
27   Ad Vreeswijk   805   1e   9 1 3 5 5 70 30
28   Harry Vredeveldt   812   1e   9 0 3 6 3 68 24  TWEEDE KLASSE 
 wo 26-04-2017   René Runhaar (780)  -  Robert De Wolf (740)  2 - 0 Partij
 Ruud de Koning (706)  -  Andreas Ongers (453)  1 - 1 Partij
 Anton van Ginkel (648)  -  Adriaan Noorman (655)  2 - 0 Partij
 Piet van Dijk (734)  -  Frits Frijlink (601)  1 - 1
 Ad Beuk   -  Henk Krops (471)  2 - 0

STAND
Pl Naam Rating 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  We  Wi  Re  Ve  Pt  SB 
1  René Runhaar    780  X 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 9 0 0 18 144
2  Robert De Wolf    740  0 X 2 1 2 2 2 2 0 2 9 6 1 2 13 97
3  Anton v Ginkel  648  0 0 X 0 1 2 2 2 2 2 9 5 1 3 11 64
   Ruud de Koning  706  0 1 2 X 0 2 1 2 1 2 9 4 3 2 11 77
5  Piet van Dijk    734  0 0 1 2 X 0 2 1 2 2 9 4 2 3 10 63
6  Adriaan Noorman  655  0 0 0 0 2 X 1 2 2 2 9 4 1 4 9 49
7  Ad Beuk   0 0 0 1 0 1 X 1 2 2 9 2 3 4 7 36
8  Frits Frijlink    601  0 0 0 0 1 0 1 X 2 2 9 2 2 5 6 27
9  Andreas Ongers  453  0 2 0 1 0 0 0 0 X 2 9 2 1 6 5 37
10  Henk Krops    471  0 0 0 0 0 0 0 0 0 X 9 0 0 9 0 0

Ga naar Toernooibase voor de detailuitslagen