Woensdag 11 mei, thema-avond: Toekomst van de UPDB

Huidige situatie

Het dammen bevindt zich in zwaar weer. Het is gemakkelijk een aantal oorzaken aan te wijzen. Corona is een -hopelijk tijdelijke- oorzaak. Structureler is de individualisering van de maatschappij. Die zorgt ervoor dat men zich minder snel bindt aan een vereniging. En áls je dan lid bent, is de binding vaak veel losser dan vroeger. Dat resulteert in een magere opkomst op clubavonden en de geringe animo zich op te geven voor een bestuursfunctie of voor een kleinere taak. Deelname aan wedstrijden buiten de vereniging beperkt zich tot de teamwedstrijden in provinciaal of nationaal verband. Veel verenigingen hebben geen clubavond meer en de leden zien elkaar soms alleen bij externe wedstrijden, een keer of tien per jaar.

De UPDB is een van de kleinere provinciale bonden. Van de twaalf bonden is de UPDB nummer 7 met 210 leden. De grootste bond is de Gelderse Dambond met 628 leden, de kleinste is de Zeeuwse Dambond met 92 leden.

In één opzicht is de UPDB landelijk koploper: de deelname aan het persoonlijk kampioenschap is al jaren groter dan in elke andere provincie. Er zijn provincies waar geen persoonlijk kampioenschap meer gehouden wordt.

De deelname aan de provinciale teamwedstrijden daarentegen is wat mager, afgelopen seizoen deed ongeveer 35% van de leden mee.

De regionale toernooien trekken altijd veel deelnemers en zijn populair. Door het afnemende aantal clubs worden die toernooien echter kleiner. Het Vechtstreektoernooi laat één club van buiten de UPDB meedoen: DDV Diemen. Met vijf clubs is dat het grootste regiotoernooi.

De leden hebben gemiddeld een hoge leeftijd. Op veel clubs zullen er bij ongewijzigd beleid over tien jaar nauwelijks nog leden over zijn.

Toekomst

Centraal op deze avond staat de vraag: hoe nu verder? Is er nog toekomst voor de UPDB? Zo ja, wat moet er dan gebeuren? En vooral: welke rol zien de verenigingen dan voor zich weggelegd? Het UPDB-bestuur heeft te weinig power om zelf plannen te ontwikkelen én uit te voeren.

Met hulp van de KNDB en Ester van Muijen als Regionaal Jeugdcoördinator zet de UPDB in op de jeugd. Corona heeft gezorgd voor een erg trage start, maar in 2022 wordt er echt een begin gemaakt.

Daarnaast blijven er vooral vragen over:

  • Hoe kunnen we de deelname aan de provinciale teamwedstrijden bevorderen?
  • Hoe kunnen we de regionale toernooien interessanter maken?
  • Begint niet alles met een frequenter clubbezoek? Hoe krijg je dat voor elkaar?
  • Hoe de afgehaakte leden weer terug op de club krijgen?
  • ??
Scroll naar boven