Brief met data en gegevens deelnemers

 

Utrechtse Provinciale Dambond

Harry de Waard
Roemer Visscherlaan 13
3705 SB ZEIST
tel. 030 69 56363 of 0618 408 913
email: [email protected]

email: [email protected]

 

 

Over het Persoonlijk Kampioenschap UPDB 2020

Zeist, 2 januari 2020.

Beste damvrienden,

Nog een dag of veertien en het is weer zover. Dan barst weer de strijd los om het persoonlijk kampioenschap van de UPDB 2020. In alle klassen zullen 8 ronden worden gespeeld die traditiegetrouw zullen plaatsvinden in het Nationaal Denksport Centrum Den Hommel, Kennedylaan 9, 3533 KH Utrecht. Tel. 030-2759988, aanvang 19:30 uur.

In totaal zijn er voor dit kampioenschap 50 deelnemers te verwelkomen: In de hoofdklasse 20, voor de eerste klasse 21 en in de tweede klasse 9 dammers. Net geen record-aantal.…

Ik ben er weer trots op dat zoveel dammers aan dit kampioenschap mee willen doen. In welke provincie treft men dit aantal nog aan?

Speeldata

De speeldata op alle woensdagen zijn:

1e ronde:    15 januari 2020

2e ronde:    29 januari

3e ronde:    12 februari

4e ronde:    26 februari

5e ronde:    11 maart

6e ronde:    25 maart

7e ronde:    8 april

8e ronde:    29 april (slotronde)
Let op, de laatste ronde is een week later gepland dan gebruikelijk vanwege het veteranentoernooi te Wageningen in de week van 20 t/m 24 april.

Paring

De paring geschiedt m.b.v. het computerprogramma Toernooimanager en zal zo mogelijk plaatsvinden direct na afloop van de gespeelde ronde. Deze wordt voorts via email aan de spelers en via de internet-site van de UPDB (www.tobyh10.sg-host.com) bekend gemaakt. Doordat het aantal inschrijvingen voor de 2e klasse te weinig is om er een mooi toernooi van te maken, spelen zij mee in het schema van de 1e klasse. Bij de eindklassering wordt er wel een apart eindklassement voor de 2e klasse opgemaakt.

 

Deelnemers
De deelnemers van het kampioenschap 2020 zijn (in alfabetische volgorde):

HOOFDKLASSE:
Gerard Benning (Het Groene Hart), Bryan Brank (ADG), Lucien Farzan (Ons Genoegen), Bert Habets (Zenderstad), Ruud Klaarenbeek (UDG-Vriendenkring), Kennedy Krishnadath (UDG-Vriendenkring), Jaap Langerak (dc Hilversum), Jelmer Martens (Gooi&Eemland), Arne van Mourik (Ons Genoegen), Jan Ongolesono (UDG-Vriendenkring); Ton van der Ploeg (DBS), Evert van der Pol (ADG), Ben Provoost (ADG), Bert Roest (Gooi&Eemland), Frits Stüger (ADG), Andrew Tjon A Ong (ADG), Jan van de Veen (DBS), Wim Vlooswijk (dc Hilversum), Harry de Waard (ADG), Cock van Wijk (Ons Genoegen).

EERSTE KLASSE:

Kumar Bihari (Zenderstad), Dirk Bijkerk (UDG-Vriendenkring), Eric Dubelaar (LDV), Ebbo de Jong (Zenderstad), Wim de Jong (UDG-Vriendenkring), Jude Kasangaki (Gooi&Eemland), Arie Koster (UDG-Vriendenkring), Ben v.d. Linden (LDV), Hans Loots (Het Groene Hart), Evert Muis (UDG-Vriendenkring), Hensley Nepomuceno (Ons Genoegen), Leo van Raaij (DAWO), Chris Schippers (LDV), Mahesh Shankar (Het Groene Hart), Hans Verhoeven (Zenderstad), Hans Vermeij (Gooi&Eemland), Jeffrey Verwoerd (dc Hilversum), Cor Vonk (LDV), Harry Vredeveldt (Austerlitz), Robert De Wolf (pers.lid UPDB), Fred Wortel (LDV).

TWEEDE KLASSE:
Piet van Dijk (LDV), Anton van Ginkel (DAWO), George de Groot (LDV), Andre Heiwegen (ADG), Ruud de Koning (dc Hilversum), Andreas Ongers (Ons Genoegen), Leo Poot (UDG-Vriendenkring), René Runhaar (dc Hilversum) Roy Verveer (pers. lid UPDB)

De loting voor de 1e ronde (15-01-2020):

Hoofdklasse: Gerard Benning – Bryan Brank; Lucien Farzan – Bert Habets; Ruud Klaarenbeek – Kennedy Krishnadath; Jaap Langerak – Jelmer Martens; Arne van Mourik – Jan Ongolesono; Ton van der Ploeg – Evert van de Pol; Ben Provoost – Bert Roest; Frits Stüger – Andrew Tjon A Ong; Jan van der Veen – Wim Vlooswijk; Harry de Waard – Cock van Wijk.

Eerste klasse/Tweede klasse: Kumar Bihari – Dirk Bijkerk; Eric Dubelaar – Ebbo de Jong; Wim de Jong – Jude Kasangaki; Arie Koster – Ben van der Linden; Hans Loots – Evert Muis; Hensley Nepomuceno – Leo van Raay; Chris Schippers – Mahesh Shankar; Hans Verhoeven – Hans Vermeij; Jeffrey Verwoerd – Cor Vonk; Harry Vredeveldt – Robert De Wolf; Fred Wortel – Piet van Dijk; Anton van Ginkel – George de Groot; André Heiwegen – Ruud de Koning; Andreas Ongers – Leo Poot; René Runhaar – Roy Verveer.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 20,- per persoon voor het gehele toernooi en dient op de eerste speelavond te worden voldaan. Deelnemers die persoonlijk lid zijn van de UPDB dienen € 7,50 extra te betalen voor deelname.

Uitstellen, vooruit spelen van wedstrijden

Alle partijen worden gespeeld op de vastgestelde woensdagavond in het Nationaal Denksportcentrum Den Hommel te Utrecht. Ook als clubgenoten tegen elkaar uitkomen!

In incidentele gevallen en bij uiterste noodzaak kan hiervan afgeweken worden. Dit dient vooraf altijd overlegd te worden met de wedstrijdleider/arbiter. Het verzoek om uitstel c.q. vooruit spelen van een partij die vastgesteld is voor de laatste ronde wordt niet gehonoreerd indien het kampioenschap c.q. plaatsing voor kwalificatiewedstrijden NK in het geding is!

Arbiters

Arbiter bij dit kampioenschap zijn Teus de Mik, tel. 030 656 3741 of 0611 456 344. Email: [email protected]. en Lennart Bolks, tel. 0618707444, email: [email protected]. Zij zullen ook indien mogelijk direct na afloop van elke ronde via het programma Toernooimanager de paring verzorgen voor de volgende ronde.

Wedstrijdbepalingen

Er wordt gespeeld volgens het spel- en wedstrijdreglement van de KNDB/UPDB.

Enkele belangrijke bepalingen zijn:

Het speeltempo bedraagt 45 minuten + 1 minuut per zet. Indien nodig wordt om 23:45 uur afgebroken. De afgebroken partij dient –in overleg met beide spelers en wedstrijdleiding– zo spoedig mogelijk te worden uitgespeeld, doch uiterlijk een week voorafgaande aan de volgende ronde. Er wordt gespeeld volgens het Zwitsers systeem.

De eindstand wordt bepaald door het behaalde aantal punten: de speler met de meeste punten is winnaar en tevens kampioen van de UPDB Hoofdklasse/Eerste/Tweede klasse. Indien twee spelers in de Hoofdklasse met een gelijk aantal punten eindigen, waarbij plaatsing en/of kampioenschap in het geding is worden 2 beslissingswedstrijden gespeeld. Indien dan nog geen beslissing is gevallen dan wordt gehandeld volgens artikel 31.1 van de wedstrijd-voorwaarden van de KNDB:

– De meeste weerstandspunten

– Het beste onderlinge resultaat tussen de gelijk eindigende spelers;

– Loting.

Als er meer dan twee spelers gelijk eindigen en het kampioenschap/plaatsing is in het geding, wordt een enkelrondig toernooi gespeeld. Indien dan geen beslissing is gevallen wordt weer gehandeld volgens artikel 31.1 van het wedstrijdreglement van de KNDB.

Indien in de Eerste/Tweede klasse twee spelers met hetzelfde aantal punten gelijk eindigen, zijn de weerstandspunten die door Toernooimanager wordt aangegeven, van doorslaggevende betekenis. Is dit ook gelijk, dan wordt het onderlinge resultaat toegepast. Valt dan nog geen beslissing dan geldt het SB–systeem.

Regionale kwalificatietoernooien

Voor de UPDB geldt dat alleen de kampioen van de UPDB (winnaar van de Hoofdklasse) het recht heeft op deelname aan de halve finales voor het Nederlands Kampioenschap. De winnaar is geen inschrijfgeld verschuldigd. Indien de winnaar hier geen gebruik van maakt vervalt het recht om iemand van de UPDB automatisch te laten deelnemen. De nummers 2 en overige dienen dus zich aan te melden en indien speelgerechtigd inschrijfgeld te betalen.

Overige bepalingen en opmerkingen

  • In het speellokaal geldt een algeheel rookverbod;
  • Elke reguliere speelavond zal de wedstrijdleider UPDB + arbiter toezien op een ordelijk verloop van de competitie.
  • De eerste drie aankomenden van de Hoofd- en Eerste Klasse krijgen een prijs, alsmede de kampioen van de Tweede Klasse.

Pers, publiciteit

Zoals elk jaar wordt er een wedstrijdverslag gemaakt van elke ronde. Het team De Heus/Vredeveldt/De Waard staat hiervoor garant. Maar wij hebben daarbij wel Uw hulp nodig. Er wordt een beroep op U gedaan om z.s.m. (het liefst de volgende dag!) uw bevindingen van de gespeelde partij door te geven via het emailadres [email protected]. Alle deelnemers zullen na elke ronde ook persoonlijk hiervoor worden benaderd. Tevens worden vrijwilligers gezocht die de gespeelde partijen willen invoeren in Toernooibase.

In de bijlage vindt U een namen- en adressenlijst van de deelnemers. Voor eventuele aanvullingen c.q. op- of aanmerkingen houd ik mij aanbevolen.

Ik wens u allen een sportieve strijd toe!

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur van de UPDB,

Harry de Waard

www.tobyh10.sg-host.com
voor al Uw nieuwtjes

 

DEELNEMERS PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT 2020     HOOFDKLASSE
Naam
 

Telefoon + mob.nr.

 

E-mail

Gerard Benning

Het Groene Hart

0348 432 937[email protected]
Bryan Brank

ADG

0650 683 424[email protected]
Lucien Farzan

Ons Genoegen

0654 696 454[email protected]
Bert Habets

Zenderstad

0611 028 494[email protected]

 

Ruud Klaarenbeek

UDG-Vriendenkring

030 225 1986

0613 928 973

[email protected]
Kennedy Krishnadath

UDG – Vriendenkring

030 878 9288

0657 537 777

[email protected]

 

Jaap Langerak
DC Hilversum
0613 454472[email protected]
Jelmer Martens

Gooi- & Eemland

030 656 1344

0613 863 784

[email protected]

 

Arne van Mourik

Ons Genoegen

0627 373 410[email protected]
Jan Ongolesono

UDG-Vriendenkring

0611 471 912[email protected]
Ton v.d. Ploeg

DBS

0628 628 058[email protected]

 

Evert v.d. Pol

ADG

0342 490 368

0653 409 964

[email protected]
Ben Provoost
ADG
0646 027 409

 

[email protected]

 

Bert Roest

Gooi & Eemland

035 693 3694[email protected]
Frits Stüger

ADG

0619 007 383[email protected]
Andrew Tjon A Ong

ADG

0346 552 177

0633 667 244

[email protected]

 

Jan van de Veen

DBS

033 245 8844

0685 485 760

[email protected]

 

Wim Vlooswijk

DC Hilversum

035 6246880

 

[email protected]

 

Harry de Waard

ADG

030 695 6363

0618 408 913

[email protected]

 

Cock van Wijk

Ons Genoegen

0618 388 135[email protected]

            

 

DEELNEMERS PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT 2020          EERSTE KLASSE

 

 

Naam

 

Telefoon + mob.nr.

 

E-mail

Dirk Bijkerk

UDG-Vriendenkring

0649 115 158[email protected]

 

Kumar Bihari

Zenderstad

0306040069

0640 348 506

[email protected]

 

Eric Dubelaar

LDV

0630 681 385[email protected]

 

Ebbo de Jong

Zenderstad

0651 106739[email protected]

 

Wim de Jong
UDG – Vriendenkring
030 242 0990

0611 120 840

[email protected]

 

Jude Kasangaki

Gooi & Eemland

0684 572 709[email protected]

 

Arie Koster
UDG-Vriendenkring
030 242 1530

0619 533 322

[email protected]

 

Ben v.d. Linden
LDV
024 253 703

0655 341 707

[email protected]

 

Hans Loots

Het Groene Hart

0348 410778

0633 713 358

[email protected]

 

Evert Muis
UDG-Vriendenkring
030 – 6013095

0625 723 604

[email protected]
Hensley Nepomuceno

Ons Genoegen

0617 594 842[email protected]
Leo van Raaij

DAWO

033 286 2988

0623 711 905

[email protected]

 

Chris Schippers
LDV
0348 401691

0657 415 915

[email protected]

 

Mahesh Shankar

Het Groene Hart

006 51170568

348 423945

[email protected]
Hans Verhoeven

Zenderstad

030 606 0431

0612 355 538

[email protected]

 

Hans Vermeij

Gooi- & Eemland

030 220 5635

0639 277 920

[email protected]

 

Jeffrey Verwoerd
DC Hilversum
0642 760 360[email protected]
Cor Vonk

LDV

029 441 0022

0643 177 462

[email protected]
Harry Vredeveldt

Austerlitz

033 286 4576

0624 602 344

[email protected]
Robert De Wolf

Persoonlijk lid UPDB

033 472 5201[email protected]
Fred Wortel

LDV

0653 162 757[email protected]

 

 

         DEELNEMERS PERSOONLIJK KAMPIOENSCHAP VAN UTRECHT 2020  TWEEDE KLASSE

 

Naam
 

Telefoon + mob.nr.

 

E-mail

Piet van Dijk

LDV

0294 233 720

0621 682 219

[email protected]
Anton van Ginkel

DAWO

033 286 4569[email protected]

 

George de Groot

LDV

0294 234 526

0646 856681

[email protected]

 

André Heiwegen
ADG
0626 550 559[email protected]

 

Ruud de Koning

DC Hilversum

0638 451 866[email protected]
Andreas Ongers
Ons Genoegen
030 697 3400[email protected]

 

Leo Poot

UDG-Vriendenkring

030 2620564[email protected]

 

René Runhaar

DC Hilversum

035 698 2384[email protected]
Roy Verveer
Pers.lid UPDB
0651 374 352[email protected]

 

 

 

 

 

 

 

Scroll naar boven